Milí rodičia,

Nástup do škôlky znamená pre každého malého človiečika  príliš veľa zmien a noviniek a preto mu s ním treba vedieť čo najlepšie pomôcť. Hlavne mu treba dopriať čas, aby novú situáciu zvládlo. Ranný plač je často obrannou rekciou, prostredníctvom ktorej dieťa okrem iného aj dáva najavo svoju lásku k rodičom. Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do škôlky nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní  a odpútavaní. Materská škola je akýmsi trenažérom týchto schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát zvládať aj vo svojej dospelosti.

Nakoľko sú aj detičky, ktoré potrebujú dlhší čas kým ich nervová sústava dozreje do štádia keď sú schopné odpútať sa od dospelých, všetko treba posudzovať veľmi citlivo a individuálne.  Rodičia by preto mali efektívne komunikovať so skúsenými učiteľkami, ktorí  vedia odborne posúdiť nakoľko je ranný plač len inscenovaný a ustane po odchode rodiča a dieťatko je v relatívnej pohode, alebo ide o skutočný plač, ktorý môže trvať podstatne dlhšie. Veľakrát sa stáva aj to, že dieťatko podľahne plaču rovesníkov, ktorí nastúpili do škôlky naraz s ním.

Je potrebné zachovať pravidelnosť v dochádzke detí hneď od začiatku,  pretože pravidelnosť v činnostiach, rituály dňa a pravidlá vytvárajú u dieťaťa pocit istoty, dôvery a bezpečia. Napomáhajú dobrému prospievaniu detí v škôlke.

Práve škôlka a detský kolektív dá dieťatku možnosť zažiť neuveriteľné veci a úžasné dobrodružstvá. Okrem iného sa tam aj jednoduchšie naučí mnohým zručnostiam.(Sú nimi napríklad účelové návyky: hygiena, obliekanie, udržiavanie poriadku , dieťa si rozvíja psychické  i fyzické zručnosti).Tak isto sa naučí fungovaniu v kolektíve, rozvinie svoj vzťah k iným deťom a priučí sa schopnosti spolupráce. Osvojovanie si nových zručností a formovanie nových vlastností vedie až k postupnému vytváraniu takých vzťahov akým je napríklad priateľstvo.

Prajeme Vám i nám J , aby sme spoločne rýchlo zvládli všetky obavy, či prekonali počiatočnú nedôveru, a aby Vaše dieťa bolo v našej škôlke spokojné a šťastné...  :)

 

zdroj: http://babetko.rodinka.sk/skolkari/skolkari/nastup-do-skolky/